Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 27 2019

iga-xvl
19:44
Ileż razy, żeby nazwać to, co czuję, musiałem to najpierw przeczytać.
— Andrzej Franaszek, "Poezja jak bluza z kapturem", "Magazyn Świąteczny. Gazeta Wyborcza", 22-23.03.14
Reposted from1923 1923 vialiliowadusza liliowadusza
iga-xvl
19:43
Sporo rzeczy w moim życiu odbywa się na zasadzie: chcę mieć to za sobą.
— życie w ciągłym napięciu
Reposted fromane ane viagregorczykm gregorczykm
iga-xvl
19:42
7860 586c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
iga-xvl
19:41
7453 5cea 500
Reposted fromcontigo contigo viairmelin irmelin
iga-xvl
19:40
Myślę, że to ważne: uświadomić sobie, że możesz za czymś tęsknić i jednocześnie wcale nie chcieć tego z powrotem.
— Paulo Coelho
iga-xvl
19:39
Chcę wymyślić siebie na nowo.
— JP Delaney
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
iga-xvl
19:33
7856 7151
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
iga-xvl
19:31
Wiem, ale czas zniekształca emocje i rodzi niechęć. Czas może nas zniszczyć.
— Jewel E. Ann - "Miejsce bez Ciebie"
iga-xvl
19:31
7291 534e 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaparamour paramour

August 25 2019

iga-xvl
20:16
Kiedy jestem zraniona zaczynam być cicho. Więc jeśli uważasz że Cię ignoruje, wiedz, że jest mi wtedy ciężko.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialiliowadusza liliowadusza
iga-xvl
20:14
6427 ecef
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa
iga-xvl
20:13
Nie wiesz jak się czuję. Wcale nie jestem dzielna. Ale jakoś muszę sobie radzić, nie mam wyboru.
— Lisa Jane Smith
iga-xvl
20:12
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxannabelle xannabelle
iga-xvl
20:12
Zawsze przestrzegałam zasady, by nigdy nie spędzać nawet pięciu minut z ludźmi, którzy nie chcą być ze mną. Dobrze też pamiętam przestrogę mojej Mamy, by nie przebywać z ludźmi, którzy psują nam charakter, wyzwalając naszą agresję. Takie znajomości są destrukcyjne, osłabiają, nic w zamian nie dając.
— Beata Tyszkiewicz
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viagregorczykm gregorczykm
iga-xvl
20:10
6439 f523 500
Reposted fromnyaako nyaako viaszydera szydera
iga-xvl
20:10
2069 9c87 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaszydera szydera

August 21 2019

iga-xvl
19:42
3022 6a08 500
Reposted fromsoftboi softboi viairmelin irmelin
iga-xvl
19:40
8541 feef
iga-xvl
19:39
3385 783b 500
Reposted fromantichris antichris viairmelin irmelin
iga-xvl
19:39
Od dziecka mam dogłębne poczucie samotności. Możliwe, że inni też się tak czują, ale nie będę przecież biegać po ulicach i pytać ludzi, czy są tak samo samotni jak ja. Wylądowałbym pewnie w zakładzie zamkniętym.
— Thom Yorke
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl