Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2020

iga-xvl
18:53
To najbardziej samotna rzecz na świecie, czekanie, aż ktoś was znajdzie. 
— aleander.soup.
iga-xvl
18:53

"-Co pan robi od rana do wieczora?
-Znoszę siebie."

- Emil Cioran
iga-xvl
18:53
Nasze życie zaczyna się kończyć w dniu,
w którym zaczynamy przemilczać ważne tematy.
— Martin Luther King
Reposted fromavooid avooid viadancingwithaghost dancingwithaghost
iga-xvl
18:53
0081 2e38 500
Reposted fromxawery xawery viadancingwithaghost dancingwithaghost
iga-xvl
13:27
Człowiek może Ci powiedzieć miliony pięknych słów, ale kiedy patrzysz na jego zachowanie, dostajesz wszystkie odpowiedzi.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaszydera szydera

February 18 2020

iga-xvl
18:44
7739 f9d6 500
Reposted fromZircon Zircon viabrianmay brianmay
iga-xvl
18:41
Potem płakałam, ponieważ zbyt dużo myślę, zbyt dużo chcę i zbyt dużo martwię się o przyszłość.
— Brittainy C. Cherry
Reposted fromaleander aleander viagregorczykm gregorczykm
iga-xvl
18:40
9143 9df0 500
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
iga-xvl
18:39
6774 6a56 500
Reposted fromnyaako nyaako viairmelin irmelin
iga-xvl
18:38
iga-xvl
18:37
0813 19bc 500
Reposted frombearded bearded viagregorczykm gregorczykm

February 16 2020

iga-xvl
17:35
Wiesz, z moją mamą zgadzam się w niewielu, bardzo niewielu sprawach, ale kiedyś powiedziała jedną niesłychanie mądrą rzecz: Jeśli dwoje ludzi ma być ze sobą, to stanie się tak niezależnie od wszystkiego. A jeśli gdzieś zapisane jest, że nie są dla siebie przeznaczeni, to cokolwiek by się robiło, prędzej czy później się taki związek rozpadnie. Wynika z tego, że nie powinniśmy próbować zawracać kijem Wisły, tylko czasem dać się porwać nurtowi wydarzeń. Co ma być, to będzie. Nie jesteśmy w stanie wszystkiego sobie w życiu ułożyć i zaplanować.
— Jakub Małecki
iga-xvl
17:32
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabrianmay brianmay

February 15 2020

iga-xvl
19:30
Nie urodziłeś się tylko po to, aby całe życie płacić rachunki i umrzeć. Pytanie, czy wiesz po co? Szukaj tego, co kochasz. Tak, żeby powiedzieć „O kurwa, to jest to.” I zrób to zanim umrzesz. Masz żyć życiem, które jest przeznaczone dla ciebie, a nie takim, które ktoś ci zaplanował.
— Piotr C.
iga-xvl
19:30
Jesteśmy zdystansowani, nieczytelni w relacjach, bo wydaje się nam, że wtedy trudniej będzie nas skrzywdzić. Ze strachu rezygnujemy z szansy na zbudowanie czegoś prawdziwego z drugim człowiekiem. Warto z tego wyjść. Zaryzykować chociaż raz.
— Ireneusz Czop w rozmowie z Moniką Sobień w magazynie "WeMen"
iga-xvl
19:29
Przecież najbardziej dojrzewamy  w obliczu największych problemów. Właśnie wtedy, kiedy smutek zlepia nasze powieki, a my musimy otworzyć oczy. Otworzyć oczy na nasze życie i żyć. Wtedy dowiadujemy się najwięcej. O sobie, o ludziach, o życiu. Czy to nie ironia, że uczymy się żyć wtedy, kiedy umieramy?
— Magdalena Janikowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaparamour paramour
iga-xvl
19:29
5803 0b64 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viagregorczykm gregorczykm
iga-xvl
19:28
3814 8a7c 500
iga-xvl
19:28
6435 73c8 500
Reposted fromxawery xawery viawszystkodupa wszystkodupa
iga-xvl
19:27
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl