Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 12 2020

iga-xvl
19:13
Każdy z was ma głęboki, mroczny sekret, coś czego możecie się wstydzić, albo żałować, lub coś, co może was prześladować, ponieważ to, co zrobiliście było tak straszne, że wasze sumienie nie może przed tym uciec.
— J.A. Redmerski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

March 08 2020

iga-xvl
09:12
8895 f67b
Reposted fromkarmacoma karmacoma vialiliowadusza liliowadusza

March 07 2020

iga-xvl
17:13
5598 cf69 500
Reposted frompiehus piehus viazakazane zakazane
iga-xvl
17:12
a ja się czułam jednym wielkim totalnym błędem, wstydem, brakiem celu.
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viazakazane zakazane

March 06 2020

iga-xvl
06:41
0232 6bc4 500
Reposted fromx70b1 x70b1 viabrianmay brianmay
iga-xvl
03:19
Są ludzie, którym pozwolimy wracać zawsze.
iga-xvl
03:18
9780 ffaa 500
Reposted fromcasanovared casanovared viaparamour paramour

March 04 2020

iga-xvl
20:35
Czasem tak mnie to wszystko męczy, że nawet nie mam siły źle się czuć.   
— Charles Bukowski
iga-xvl
20:20
Uważam, że jeżeli człowiek siebie kocha, to nieważne, czy ma woreczek, krzywe zęby, czy nie ma jednego palca. Jeżeli siebie kocha, to żadna nieperfekcja nie zmieni jego zdania o sobie samym. A jeżeli siebie nie kocha, to nieważne, jakby był piękny i powabny, i tak będzie nieszczęśliwy.
— Marianna Kowalewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagregorczykm gregorczykm
iga-xvl
20:19
Niektórzy dostają, cokolwiek sobie wymarzą, ale tego nie doceniają. Inni przechodzą na wyciągnięcie ręki obok swojej najlepszej szansy, ponieważ nie mają na tyle otwartych oczu, żeby ją dostrzec.
— J.A. Redmerski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagregorczykm gregorczykm
iga-xvl
20:19
Nowe życie nie zaczyna się od zmiany otoczenia, tylko od zmiany perspektywy. Musisz nauczyć się uważnie obcować przede wszystkim z tym, co znasz. Bo za twoje znudzenie nie odpowiada rzeczywistość, tylko to, że nigdy się jej uważnie nie przyjrzałeś. Wrota twojej percepcji są przymknięte. Masz zaparowane okulary, pomazane błotem. I mówisz: „Wszystko, co widzę, jest takie samo”. A może po prostu wyczyść sobie okulary.
Kiedy pierwszy raz pojechałem nad Biebrzę oglądać ptaki, wszedłem na punkt obserwacyjny, wziąłem lornetkę i po chwili obwieściłem: „Niczego tutaj nie ma”. Doświadczeni ornitolodzy tarzali się ze śmiechu. „Zacznij patrzeć uważnie” – poradzili. I rzeczywiście, okazało się, że na tych mokradłach dookoła są dwa cietrzewie, siedem czapli, trzy orliki i mały krogulec. Kiedy jechałem tam po raz dziesiąty, już bez lornetki widziałem, że łąka pulsuje życiem.
— dr hab. Bartłomiej Dobroczyński w rozmowie z Grzegorzem Sroczyńskim, "Żyj wystarczająco dobrze"
Reposted fromcudoku cudoku viagregorczykm gregorczykm

March 02 2020

iga-xvl
13:17
iga-xvl
13:16
Przestaliśmy szukać potworów pod naszymi łóżkami, gdy zrozumieliśmy że one są w nas.
— "Joker (2019)"
iga-xvl
13:06
i mówię sobie codziennie, cały czas nie wytrzymam a wytrzymuję
— ja
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viacytaty cytaty
iga-xvl
13:06
Kiedyś nie byłam taka nerwowa, jak teraz. Mam to w środku. Coś się we mnie bez przerwy trzęsie.
— Tomek Tryzna "Panna Nikt"
Reposted fromtomowa tomowa viawishyouwerehere wishyouwerehere
iga-xvl
13:06
iga-xvl
13:05
6536 2276 500
Reposted fromyikes yikes viasatyra satyra
iga-xvl
12:54
Reposted fromshakeme shakeme viawszystkodupa wszystkodupa
iga-xvl
12:53
8604 1a10
Reposted fromnyaako nyaako viawszystkodupa wszystkodupa

February 29 2020

iga-xvl
03:23
8557 277f 500
Reposted fromrol rol viabrianmay brianmay
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl