Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 10 2020

iga-xvl
16:48
iga-xvl
16:46
iga-xvl
16:45
W tym roku zrób coś dla siebie, nie dla innych. Siebie postaw na pierwszym miejscu.
— znalezione
iga-xvl
16:45
Życie jest zabawne, kiedy się tylko przestać nad nim zastanawiać.
— Kurt Vonnegut "Syreny z Tytana
iga-xvl
16:43
Pracuj nad sobą, by być swoim największym powodem do dumy.
— just for yourself
iga-xvl
16:42
Nie, ja nie uciekam od ludzi. Ja tylko przestałem za nimi gonić. Po prostu. 
Reposted fromnutt nutt viadancingwithaghost dancingwithaghost
iga-xvl
16:39
Kiedy wróbel buduje gniazdo w lesie, zajmuje zaledwie jedną gałąź.
Kiedy jeleń gasi pragnienie w rzece, pije nie więcej, niż może pomieścić jego brzuch.
My gromadzimy rzeczy, ponieważ nasze serca są puste.
— Anthony de Mello – Modlitwa żaby. Księga opowiadań medytacyjnych Paweł Pollak – Niepełni
iga-xvl
16:36
W różnych okresach życia czyta się ten sam tekst - różnie.
— Ryszard Kapuściński – Lapidaria IV-VI

January 03 2020

iga-xvl
20:10
Kocha się tego, komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabrianmay brianmay
iga-xvl
20:03
2336 32ed 500
Reposted fromnulaine nulaine viawishyouwerehere wishyouwerehere

December 15 2019

iga-xvl
15:04
3544 e6bc 500
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
iga-xvl
15:03
A może w blasku choinki, przy cieple kominka warto zadać sobie pytanie czy naprawdę jesteś we właściwym miejscu? Może to dobry czas. Dobry czas na życie.  
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
iga-xvl
14:57
Kiedyś nie byłam taka nerwowa, jak teraz. Mam to w środku. Coś się we mnie bez przerwy trzęsie.
— Tomek Tryzna ''Panna Nikt''
iga-xvl
14:57
Oby w nowym roku bylo Ci dobrze
— Anv.
Reposted fromPoranny Poranny viaparamour paramour

December 14 2019

iga-xvl
15:09
1423 8779 500
What if you're that person but I'm not ready?... 
Reposted fromrudosci rudosci viairmelin irmelin

November 24 2019

iga-xvl
20:54
2884 1293 500
Kraków
iga-xvl
20:42
Bardziej od myśli, że osiągnęliśmy dno, przeraża mnie jedynie strach, że możemy upaść jeszcze niżej.
— Rebecca Fleet
iga-xvl
20:41
iga-xvl
20:40
Życie mnie nauczyło, że jeżeli komuś pomogłeś, to za chwilę ta osoba zamelduje się u ciebie drugi raz, później trzeci, a później będzie już uważała, że pomoc jej to twój obowiązek. A jeśli odmówisz, śmiertelnie się obrazi i nazwie egoistą.
— Piotr C.
iga-xvl
20:37
1237 f3c6
Reposted frommerkaba merkaba viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl