Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2017

iga-xvl
13:43
iga-xvl
13:42
2310 d712 500
A gdybym był ojcem.

June 22 2017

iga-xvl
19:11
KAŻDY SIĘ WSTYDZI.
KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY.
ŻE NIE JEST ŁADNY.
ŻE ZA MAŁO WIE.
I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU.
KAŻDY.
— Małgorzata Halber, "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromrainbowside rainbowside viadontforgot dontforgot
iga-xvl
19:09
Może jestem emocjonalnym analfabeta
— Jakub Żulczyk

June 19 2017

iga-xvl
19:43
4410 5a6a
i'm afraid.
Reposted fromlubiepuste lubiepuste viapoolun poolun
19:43
4818 8cb3
Reposted fromsunlight sunlight viapoolun poolun
19:38
8540 e0a6 500

 

Reposted fromirmelin irmelin viapoolun poolun
iga-xvl
19:27
Reposted frometerycznie eterycznie viaelusive elusive
iga-xvl
19:02
wielu młodych ludzi nie wie czego tak naprawdę chce, a jak się nie wie czego się chce, to się ma czego się nie chce.
— Chuck Palahniuk "Fight club"
iga-xvl
19:02
W życiu nie chodzi o to, by przeżyć burzę, ale o to, by tańczyć w deszczu.
— "Stokrotki w śniegu" Richard Paul Evans
Reposted fromabsurdlife absurdlife viashitsuri shitsuri
iga-xvl
19:00
4492 c10e 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viapompompom pompompom
18:33
iga-xvl
18:17
Obawa niebezpieczeństwa jest tysiąc razy okropniejsza od samego niebezpieczeństwa, a strapienie, jakie nam sprawia przewidywanie zła, nieznośniejsze jest od samego zła.
— Daniel Defoe
Reposted fromcorvax corvax viaasylopath asylopath
iga-xvl
18:14

"Jeśli masz córkę to nade wszystko staraj się ją nauczyć, że dżem za muchą nie lata i na siłę mężczyzny się nie zatrzyma, a tylko się upokorzy.

Córkę – bo dla Ciebie pewnie jest już za późno."

— PokolenieIkea
Reposted fromhysterie hysterie viamadlajn madlajn
iga-xvl
18:13
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Reposted fromwaflova waflova viatractable tractable
iga-xvl
17:56

June 18 2017

iga-xvl
20:54
1130 b0da
Reposted fromsimplyfalling simplyfalling viadisheveled disheveled
iga-xvl
20:51
iga-xvl
20:39
iga-xvl
20:34
Każdemu z nas zdarzyło się, że dręczony strasznymi przypuszczeniami postawił pytanie, a potem zasłaniał sobie uszy, żeby nie słyszeć odpowiedzi.
— Victor Hugo
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianezavisan nezavisan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl