Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2017

iga-xvl
13:14
Człowieka trzeba widzieć takim, jakim on jest, a nie takim, jakim by się chciało, żeby był.
— Waldemar Łysiak
Reposted frommhsa mhsa viacontrolled controlled
iga-xvl
13:14
2102 45a9 500
Reposted fromrol rol viacontrolled controlled

July 03 2017

iga-xvl
11:55
8988 92db 500
Reposted fromrol rol viazakazane zakazane
iga-xvl
11:50
7737 4d8a
Reposted frommephedron mephedron viaszydera szydera

July 02 2017

iga-xvl
20:02
7608 f6d1
Reposted fromAmaya-chan Amaya-chan viaflyleaf flyleaf
iga-xvl
18:38
1603 76a9
iga-xvl
09:17
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen

June 26 2017

iga-xvl
13:50
Reposted fromnameherhope nameherhope viaszydera szydera
iga-xvl
13:45
iga-xvl
13:43
iga-xvl
13:42
2310 d712 500
A gdybym był ojcem.

June 22 2017

iga-xvl
19:11
KAŻDY SIĘ WSTYDZI.
KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY.
ŻE NIE JEST ŁADNY.
ŻE ZA MAŁO WIE.
I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU.
KAŻDY.
— Małgorzata Halber, "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromrainbowside rainbowside viadontforgot dontforgot
iga-xvl
19:09
Może jestem emocjonalnym analfabeta
— Jakub Żulczyk

June 19 2017

iga-xvl
19:43
4410 5a6a
i'm afraid.
Reposted fromlubiepuste lubiepuste viapoolun poolun
19:43
4818 8cb3
Reposted fromsunlight sunlight viapoolun poolun
19:38
8540 e0a6 500

 

Reposted fromirmelin irmelin viapoolun poolun
iga-xvl
19:27
Reposted frometerycznie eterycznie viaelusive elusive
iga-xvl
19:02
wielu młodych ludzi nie wie czego tak naprawdę chce, a jak się nie wie czego się chce, to się ma czego się nie chce.
— Chuck Palahniuk "Fight club"
iga-xvl
19:02
W życiu nie chodzi o to, by przeżyć burzę, ale o to, by tańczyć w deszczu.
— "Stokrotki w śniegu" Richard Paul Evans
Reposted fromabsurdlife absurdlife viashitsuri shitsuri
iga-xvl
19:00
4492 c10e 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viapompompom pompompom
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl