Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2017

iga-xvl
13:50
Reposted fromnameherhope nameherhope viaszydera szydera
iga-xvl
13:45
0808 79ab
Reposted fromhistoriahisterii historiahisterii viabrzask brzask
iga-xvl
13:43
7942 2995 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viabrzask brzask
iga-xvl
13:42
2310 d712 500
A gdybym był ojcem.

June 22 2017

iga-xvl
19:11
KAŻDY SIĘ WSTYDZI.
KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY.
ŻE NIE JEST ŁADNY.
ŻE ZA MAŁO WIE.
I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU.
KAŻDY.
— Małgorzata Halber, "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromrainbowside rainbowside viadontforgot dontforgot
iga-xvl
19:09
Może jestem emocjonalnym analfabeta
— Jakub Żulczyk

June 19 2017

iga-xvl
19:43
4410 5a6a
i'm afraid.
Reposted fromlubiepuste lubiepuste viapoolun poolun
19:43
4818 8cb3
Reposted fromsunlight sunlight viapoolun poolun
19:38
8540 e0a6 500

 

Reposted fromirmelin irmelin viapoolun poolun
iga-xvl
19:27
Reposted frometerycznie eterycznie viaelusive elusive
iga-xvl
19:02
wielu młodych ludzi nie wie czego tak naprawdę chce, a jak się nie wie czego się chce, to się ma czego się nie chce.
— Chuck Palahniuk "Fight club"
iga-xvl
19:02
W życiu nie chodzi o to, by przeżyć burzę, ale o to, by tańczyć w deszczu.
— "Stokrotki w śniegu" Richard Paul Evans
Reposted fromabsurdlife absurdlife viashitsuri shitsuri
iga-xvl
19:00
4492 c10e 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viapompompom pompompom

June 22 2017

iga-xvl
19:09
Może jestem emocjonalnym analfabeta
— Jakub Żulczyk

June 19 2017

iga-xvl
19:43
4410 5a6a
i'm afraid.
Reposted fromlubiepuste lubiepuste viapoolun poolun
19:43
4818 8cb3
Reposted fromsunlight sunlight viapoolun poolun
19:38
8540 e0a6 500

 

Reposted fromirmelin irmelin viapoolun poolun
iga-xvl
19:27
Reposted frometerycznie eterycznie viaelusive elusive
iga-xvl
19:02
wielu młodych ludzi nie wie czego tak naprawdę chce, a jak się nie wie czego się chce, to się ma czego się nie chce.
— Chuck Palahniuk "Fight club"
iga-xvl
19:02
W życiu nie chodzi o to, by przeżyć burzę, ale o to, by tańczyć w deszczu.
— "Stokrotki w śniegu" Richard Paul Evans
Reposted fromabsurdlife absurdlife viashitsuri shitsuri
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl