Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 12 2019

iga-xvl
22:04

"-Co pan robi od rana do wieczora?
-Znoszę siebie."

- Emil Cioran
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin

May 09 2019

iga-xvl
11:38
0869 4476 500
Reposted fromfilology filology viatouchthesky touchthesky

May 04 2019

iga-xvl
15:09
5676 106c 500
Reposted fromdjLangley djLangley viay-xcv-y y-xcv-y
iga-xvl
15:08
Przede wszystkim nie znasz różnych strachów, które nękają człowieka. Najgorszy z nich to strach wynikający z przekonania, że się zmarnowało życie. Że się już niczego nie zazna.
— Stanisław Dygat
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
iga-xvl
15:03
7413 ad00
Reposted fromgrobson grobson viagregorczykm gregorczykm
iga-xvl
15:02
8577 bd1b 500
A. Ciarkowska "Pestki" 

May 01 2019

iga-xvl
19:58
To był czas kiedy byłam tak zagubiona, że nawet nie wiedziałam gdzie mam siebie szukać.
— Aleksandra Steć
iga-xvl
19:58
Często bywa tak, że jeśli czegoś nie powiemy od razu - to nie powiemy tego nigdy. Nie łudź się, że przyjdzie na coś odpowiedni moment. Uważam, że nie ma czegoś takiego jak "odpowiednie momenty". A słowa? Niby są tylko słowami, ale niewypowiedziane mogą przepaść na zawsze i zniszczyć tak naprawdę wszystko.
— Aleksandra Steć
iga-xvl
19:58
Życzę Ci, abyś przez 365 dni przekonywała się, że prawdziwa miłość naprawdę istnieje. Życzę Ci odwagi w dokonywaniu wyborów, czasem zboczenia z wytyczonej ścieżki na rzecz nieznanej, ale wymarzonej drogi. Życzę Ci wytrwałości w realizacji celów, niepokorności w dążeniu do szczęścia oraz sukcesów. Sukcesów, które często są niewidoczne dla oka i tylko kobieta potrafi je zauważyć. Wstawaj z kolan, nawet gdy nie zauważysz żadnej pomocnej dłoni. Krzycz, gdy wszyscy będą obojętni. Walcz o siebie. Ten czas się nie powtórzy.
— Natalia Belcik

April 30 2019

iga-xvl
13:52
4129 2a58 500
Reposted fromdippi dippi vialikearollingstone likearollingstone
iga-xvl
13:52
Wstałem i nie wiem, co mógłbym zrobić. Chyba tylko herbatę
— Jacek Podsiadło
Reposted fromSabela Sabela viawszystkodupa wszystkodupa

April 29 2019

iga-xvl
21:06
Nigdy nie oceniaj nikogo po fragmentach historii, które o nim słyszałeś, bo możesz go zranić bardziej, niż byś tego chciał, a wtedy samo "przepraszam" nie wystarczy, żeby powrócić do jego świata.
— Aleksandra Steć
iga-xvl
21:06
Przecież to nie jest ważne, że mamy inną historię życia. Ważne jest to, że w podobny sposób patrzymy na świat.
— Aleksandra Steć
iga-xvl
21:06
Jesteś odważny, bo dali Ci tyle powodów, żeby zamknąć się w sobie, a ty wciąż kochasz ludzi. Jesteś wielki, bo mógłbyś ranić tak jak ranili Ciebie, a ty zamiast tego podajesz im rękę i wciąż potrafisz się uśmiechać.
— Francesca Palumbo
iga-xvl
20:59
Większość ludzi nie żyje tak naprawdę; kroczy przez życie jak lunatycy.
— Alex Michaelides
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
iga-xvl
20:59
Szczęśliwy traf zdarza się zawsze po jednej stronie, nigdy po mojej.
— Michel Bussi
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
iga-xvl
20:58
Miłość to forma uprzedzenia. Kochasz to, czego potrzebujesz, kochasz to, co poprawia ci samopoczucie, kochasz to, co jest wygodne. Jak możesz twierdzić, że kochasz jednego człowieka, skoro na świecie jest dziesięć tysięcy ludzi, których kochałabyś bardziej, gdybyś ich kiedyś poznała? Ale nigdy ich nie poznasz.
— Charles Bukowski – "Kłopoty to męska specjalność"
Reposted frommyslodsiewnia myslodsiewnia viacytaty cytaty

April 28 2019

iga-xvl
10:20
Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton
iga-xvl
10:16
3821 d853
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
iga-xvl
10:13
9957 10a1
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl