Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2017

iga-xvl
12:23
0046 4587
09:48
iga-xvl
09:46
0316 7f5b 500
Reposted from-izkapyzka -izkapyzka viaszydera szydera

August 20 2017

iga-xvl
16:02
Popołudnia w sierpniu pachną już jesienią.
— Małgorzata Musierowicz "Ida sierpniowa"
Reposted frominvisibile invisibile viaparamour paramour

August 19 2017

10:47
3756 00f5 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viairmelin irmelin
10:40
6995 3385 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viadancingwithaghost dancingwithaghost
iga-xvl
10:34
5414 2225
Reposted fromdrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk viaszydera szydera
iga-xvl
10:33
Potrzebowałam zmiany, potrzebowałam stać się kimś innym. Czułeś się tak kiedyś?
— 13 powodów- S01E09
Reposted frompastelowe pastelowe viaszydera szydera

August 18 2017

iga-xvl
10:07
Poznawanie drugiej osoby polega na odkrywaniu świata znaczeń, jakie ona nadaje.
— Zajęcia ze Złożonych Procesów Poznawczych, temat: język
iga-xvl
10:06
Jak możesz ukryć się przed czymś, co jest w tobie?
— Kraina prozaka

August 16 2017

iga-xvl
22:38
9429 d65c 500
Reposted fromduvet duvet viagregorczykm gregorczykm
22:37
9202 8d39 500
Reposted fromecto ecto vianezavisan nezavisan

August 15 2017

21:35
4144 c061
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaszydera szydera
iga-xvl
21:34
0469 6b86 500
Reposted fromgingillo gingillo viaszydera szydera
iga-xvl
21:32
Nie analizujmy, nie interpretujmy. Czujmy.
Reposted frommagicworld magicworld viaszydera szydera
iga-xvl
16:25
  Nikomu by do głowy nie przyszło, że tak się stanie.
Reposted fromIriss Iriss viaasylopath asylopath
iga-xvl
16:24
Jak się nie wie, czego się chce, to się kończy w otoczeniu mnóstwa rzeczy, których się nie chce.
— Chuck Palahniuk, Fight Club
Reposted frommhsa mhsa viaasylopath asylopath
iga-xvl
16:22
To ważne, żeby mieć przyjaciół, z którymi możesz robić więcej niż plotkować, pić i palić. Zaprzyjaźnij się z ludźmi, z którymi możesz iść na śniadanie, przy których możesz płakać, takich którzy wspierają Twoje cele życiowe i wierzą w Ciebie.

August 01 2017

iga-xvl
11:27
Tra­cimy ty­le cza­su na rzeczy pil­ne, że nie star­cza nam go na rzeczy ważne.
— François de La Rochefoucauld
Reposted frommoscow moscow viaasylopath asylopath

July 30 2017

iga-xvl
14:15
7840 fe5d 500
Kiedy masz depresję, ale i tak próbujesz się dobrze bawić.
Reposted fromGIFer GIFer viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl