Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2018

21:34
0487 a008 500
iga-xvl
10:20
8938 822c
Reposted fromalternativestyle alternativestyle vialasica lasica
iga-xvl
10:19
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego viaflesz flesz
iga-xvl
10:19
6748 fb3b
iga-xvl
09:13
Są takie miejsca, które się kojarzą. Z ludźmi, których już nie ma. Ze zdarzeniami, które ugryzły serce jak ciastko. I nie sposób wracać do takich miejsc z chęcią. Bo samego siebie się w nich nie poznaje. Bo nic się nie zmieniło, choć zmieniło się wszystko. 
— "listy niczyje"
Reposted fromparafina parafina viagdybam gdybam
iga-xvl
09:12
iga-xvl
09:11
0773 3c3d 500
Reposted frommsofall msofall viajointskurwysyn jointskurwysyn
iga-xvl
09:11
Bycie razem powinno być rzeczywistością lepszą od bycia samemu, wtedy ma sens. Taki wyższy, głębszy czy może szerszy poziom samotności. Jeśli natomiast bycie z drugą osobą nie jest chociaż trochę lepsze od bycia ze sobą, to nie widzę sensu w kontynuowaniu związku. Jeśli przeszliśmy przez pierwszą fazę docierania się i pojawiają się kryzysy, to mimo wszystko jestem za pracą, wysiłkiem, którego wymaga miłość. Ale trwałość sama w sobie wartością nie jest.
— Katarzyna Nosowska
Reposted frommhsa mhsa viadisheveled disheveled
iga-xvl
09:10
4885 fd59 500
iga-xvl
09:08
0732 14cf 500
Reposted frompiehus piehus viabrianmay brianmay

February 19 2018

iga-xvl
22:59
Bo to fałsz ten często spotykany komunał, że wszelka zdatność czy powołanie musza sobie wcześniej czy pozniej znaleźć drogę. To jest tak, jakby powiedzieć, że ziarno musi wzejść, bez względu na to, czy padnie na asfalt czy na glebę. Całkiem przeciwnie, jestem przekonany, że świat jest pełen ludzi, którzy nie odnaleźli siebie samych i którzy cierpią czesto nie wiedząc od czego.
— Tadeusz Boy-Żeleński, Znaszli ten kraj?
iga-xvl
22:56
Jeżeli nerwica ma polegać na tym, że człowiek pragnie dwóch zupełnie sprzecznych ze sobą rzeczy naraz, to owszem, w takim razie jestem wariatką! Wiem, że przez całe życie będę się miotała pomiędzy różnymi, wykluczającymi się nawzajem pragnieniami
— Sylvia Plath "Szklany klosz"
Reposted fromaggape aggape vialikearollingstone likearollingstone
iga-xvl
20:47
9002 e788
iga-xvl
20:46
-Jakoś sobie poradzę.
-Jakoś sobie radzić to nie jest życie.
— James Frey Ostatni testament
Reposted fromfreakish freakish vialexxie lexxie
iga-xvl
20:44
Całe dorosłe życie atakowałam siebie. Aż wreszcie dotarło do mnie, że to jest bardzo smutne. Że bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— Ania Dąbrowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaiwantmagic iwantmagic
18:17
6785 c925
Reposted fromAmericanlover Americanlover viairmelin irmelin
iga-xvl
15:16
Ile nieszczęść dzieje się dlatego, że nie potrafimy czegoś wyrazić słowami, prawda(...)?
— Leopold Tyrmand – Zły
iga-xvl
15:15
Reposted fromshakeme shakeme viajointskurwysyn jointskurwysyn
iga-xvl
15:13
Najczęściej poruszają nas słowa, które ktoś powiedział niechcący, mimochodem. Nie o tym myślał, nie o to mu chodziło, a to trafiło.
— W. Ziółek
iga-xvl
11:03
3632 dbce 500
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viastormymind stormymind
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl