Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 15 2019

iga-xvl
21:57
3513 9083 500
Reposted fromxawery xawery viairmelin irmelin
iga-xvl
21:57
9828 5523 500
Reposted fromtojika4 tojika4 viairmelin irmelin
iga-xvl
21:57
9905 0dc1 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viairmelin irmelin
iga-xvl
21:56
4149 a46d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
iga-xvl
21:56
- Niech pan za bardzo nie żałuje wyborów dokonanych w przeszłości. (...) Proszę raczej myśleć o przyszłości. Jesteśmy zawsze zdolni do zmiany, zawsze możemy stać się lepsi.
— Cassandra Clare – Mechaniczna księżniczka
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viamoai moai

August 27 2019

iga-xvl
20:00
7704 4b29 500
iga-xvl
19:56
Człowiek, który cierpi, nie mówi już nic albo prawie nic, a na pewno nie krzyczy.
— fragment listu narkomana w "Ty zaraziłeś ich narkomanią" Marka Kotańskiego
iga-xvl
19:52
7395 093d 500
Reposted fromtichga tichga viairmelin irmelin
iga-xvl
19:45
Wolno Ci zostawić każdą historię, w której się nie odnajdujesz.
Wolno Ci zostawić każdą historię, w której nie kochasz siebie.
Wolno Ci zostawić miasto, które zgasiło twoje światło, zamiast sprawić, że będziesz świecić jaśniej. Możesz spakować wszystkie walizki i zacząć od początku gdzieś indziej. Masz prawo redefinicji znaczenia swojego życia.
Wolno Ci zrezygnować z pracy, której nienawidzisz, nawet jeśli świat mówi Ci żeby tego nie robić i możesz pozwolić sobie na poszukiwanie czegoś, co sprawi, że będziesz z niecierpliwością czekać na jutro i resztę twojego życia.
Wolno Ci zostawić kogoś, kogo kochasz, jeśli źle Cię traktuje. Masz prawo postawić siebie na pierwszym miejscu i odejść, jeśli wiele razy próbowałaś… ale nic się nie zmieniało.
Wolno Ci opuścić toksycznych przyjaciół, wolno Ci otoczyć się miłością i ludźmi, którzy Cie wspierają i odżywiają. Wolno Ci wybrać, jakiego rodzaju energię potrzebujesz w swoim życiu.
Wolno Ci wybaczyć sobie największe i najmniejsze błędy i być dobrą dla siebie i patrząc w lustro naprawdę lubić osobę, którą tam widzisz.
Wolno Ci uwolnić się od własnych oczekiwań.
Czasami patrzymy na zostawianie jako złą rzecz, łączymy je z porzuceniem lub rezygnacją, ale czasem odejście jest najlepszą rzeczą, którą możesz zrobić dla siebie.
Pozostawianie rzeczy za sobą pozwala na zmianę kierunku, na nowy początek, ponowne odkrycie siebie i świata. Zostawienie czasem oszczędza Cię przed utknięciem w niewłaściwym miejscu z niewłaściwymi ludźmi.
Zawsze masz możliwość odejścia i znalezienia miejsca do którego przynależysz.
— Rania Nanim
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialiliowadusza liliowadusza
iga-xvl
19:44
Ileż razy, żeby nazwać to, co czuję, musiałem to najpierw przeczytać.
— Andrzej Franaszek, "Poezja jak bluza z kapturem", "Magazyn Świąteczny. Gazeta Wyborcza", 22-23.03.14
Reposted from1923 1923 vialiliowadusza liliowadusza
iga-xvl
19:43
Sporo rzeczy w moim życiu odbywa się na zasadzie: chcę mieć to za sobą.
— życie w ciągłym napięciu
Reposted fromane ane viagregorczykm gregorczykm
iga-xvl
19:42
7860 586c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
iga-xvl
19:41
7453 5cea 500
Reposted fromcontigo contigo viairmelin irmelin
iga-xvl
19:40
Myślę, że to ważne: uświadomić sobie, że możesz za czymś tęsknić i jednocześnie wcale nie chcieć tego z powrotem.
— Paulo Coelho
iga-xvl
19:39
Chcę wymyślić siebie na nowo.
— JP Delaney
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
iga-xvl
19:33
7856 7151
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
iga-xvl
19:31
Wiem, ale czas zniekształca emocje i rodzi niechęć. Czas może nas zniszczyć.
— Jewel E. Ann - "Miejsce bez Ciebie"
iga-xvl
19:31
7291 534e 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaparamour paramour

August 25 2019

iga-xvl
20:16
Kiedy jestem zraniona zaczynam być cicho. Więc jeśli uważasz że Cię ignoruje, wiedz, że jest mi wtedy ciężko.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialiliowadusza liliowadusza
iga-xvl
20:14
6427 ecef
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl