Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2017

iga-xvl
07:55
Tak wiele milionów ludzi stara się czuć coś, czego nie czują lub nie odczuwać czegoś, co czują.
— Laurence Olivier
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viayveee yveee
iga-xvl
07:55
'Nie o to chodzi, żeby się nie bać , ale o to, żeby znaleźć wiarę w siebie

March 27 2017

iga-xvl
20:13
0765 e6cd
Reposted fromAng3ll Ang3ll viay-xcv-y y-xcv-y
iga-xvl
20:13
Z wiekiem panikuje coraz częściej
— J.Żulczyk "ślepnac od świateł"
iga-xvl
20:13
Reposted frompanimruk panimruk vianezavisan nezavisan
iga-xvl
20:09

"Przywiązywałem i przywiązuję wagę do najbardziej niepozornych szczegółów. W nich się kryje o wiele więcej, niż możnaby sądzić."

— Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie"
Reposted fromkamkas kamkas viaszydera szydera
iga-xvl
11:00
Wszystko zdarza się tylko raz. I nigdy nie wraca. Jeśli będziesz próbowała wskrzeszać przeszłe zdarzenia, ominiesz to, co ma się wydarzyć w następnej kolejności.
— Graham Masterton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaasylopath asylopath
iga-xvl
10:40
Naprawdę, zanim zacznie się porządkować świat, należy najpierw uczynić generalne porządki wewnątrz nas samych. Wymieść przesądy, schematy, chore ambicje.
— Roma Ligocka

March 24 2017

iga-xvl
14:22
Czasem najtrudniej jest postawić kropkę. Nadużywamy wtedy przecinków, chcąc przedłużyć to, co w rzeczywistości już dawno powinno mieć swój koniec.
Reposted fromsouxie souxie viaxannabelle xannabelle
iga-xvl
14:21
nie odnajdziesz sensu życia, bez życia co dnia w bezsensie.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty

March 23 2017

17:26
What a beautiful feeling is when someone tells you I wish I knew you earlier
— (via ocheano)
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viaasylopath asylopath
iga-xvl
17:08
2609 386c
Reposted fromdailylife dailylife viabrzask brzask

March 22 2017

iga-xvl
13:03
Żeby się nie bać, pijemy, bierzemy leki, ćpamy, oglądamy telewizję, zwisamy bez przerwy w internecie. Zagłuszamy się - jak to powiedział mi kiedyś pewien ksiądz, cywilizacja śmierci cywilizacją śmierci, ale wszyscy jesteśmy przede wszystkim ofiarami cywilizacji zagłuszania.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viabrzask brzask
iga-xvl
13:02
"Człowiek wmówił sobie, że ma za krótkie życie, w związku z czym zwykł się tłumaczyć ustawicznym brakiem czasu. Tylko, powiedzmy, gdyby żył dwa razy dłużej, miałby go więcej? Wątpię. Jeśliby komuś udało się skonstruować zegar, który odmierzałby człowiekowi czas zmarnowany, pusty, i czas pełny, poświęcony jakiemuś pożytkowi, choćby własnemu, okazałoby się, że większość życia zmarnował. Więc może i tak życie dane jest nam w nadmiarze."
— - Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viabrzask brzask
iga-xvl
13:02
8350 c258 500
Reposted frompastelina pastelina viabrzask brzask
iga-xvl
12:57
(...) Wygodnie jest myśleć, że wciąż jest się do uratowania, nawet jak się już w to prawie nie wierzy.
— Julio Cortázar
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viabrzask brzask
iga-xvl
12:57
"Pewien mądry człowiek powiedział kiedyś: „Nie da się odnaleźć miłości tam, gdzie jej nie ma, ani ukryć jej tam, gdzie naprawdę istnieje”. Pomyśl o tym".
— Leisa Rayven - "Zły Romeo"
Reposted fromWilalena Wilalena viaszydera szydera
iga-xvl
12:52
7737 4d8a
Reposted frommephedron mephedron viairmelin irmelin
iga-xvl
12:50
Nie mów 'może', jeśli chcesz powiedzieć 'nie'.
— tumblr
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte viaasylopath asylopath
iga-xvl
12:46
Są rzeczy, których kobieta nie chce się domyślać.
— usłyszane
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl